The office campus located in Espoo Finland was certified with the highly valued BREEAM In-Use international standard.

Säterinportti is an office campus located in Espoo, offering modern and stylish office space for businesses, from few hundred square meters to entire houses. The business campus reached a significant milestone in pursuing towards better working environment as it was awarded the BREEAM In-Use environmental certification.

The Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method (BREEAM) is one of the most widely-used environmental assessment standards for commercial buildings. It includes evaluating the buildings’ physical performance as well as their use and maintenance. The certification can be granted to both new and existing buildings. The environmental assessment pays attention to health, wellbeing, energy, building accessibility, water, materials, emissions, property management, land use and ecology.

”The certification was actually received without additional efforts. Many of the criteria were already taken into account when the renovation project was started in 2016 to introduce the new office campus concept”, said Business Director Antti Venermo of Trevian Asset Management Oy, head of the Säterinportti renovation project.

Säterinportti was awarded the BREEAM certificate at the Very Good level. Investing in high-quality materials during renovation materialized in the evaluation as the materials category reached nearly the perfect score. Another strong category for Säterinportti was health and wellbeing, which can be explained by the investments made in wellbeing at work and in the unique Playground area with comprehensive services, including gym and yoga classes, pool tables and game consoles.

Trevian consulted Green Building Partners that lead the assessment project. Newsec Asset Management, technical manager of the property, also held a significant role in the project, especially with the practical measures. The owner of the property is the Swedish investment company Nordika, whose activities are driven by development and innovation.

More information on Säterinportti and the Playground: www.saterinportti.fi

 

Additional information:

Antti Venermo
Business Director, Trevian Asset Management Oy
antti.venermo@trevian.fi
+358 40 507 5943

Nordika is an investment and asset management company focusing on real estate and real estate related opportunities in the Nordic Region. Nordika was founded in 2011 and is owned by several Nordic pension funds and the management team.

Trevian Asset Management Oy is a Finnish investment and asset management company specializing in commercial properties. The company was established in 2012 and is owned by its key personnel. The company produces actively managed real estate equity funds and asset management services optimized for its customers. The services are focused especially for institutional real estate investors, banks and other professional investors. Trevian’s assets under management exceed 1.0B€.

Espoon Leppävaarassa toimiva toimistokampus sai tavoitellun kansainvälisen sertifioinnin.

Säterinportti on Leppävaarassa sijaitseva toimistokampus, joka tarjoaa modernia ja tyylikästä toimitilaa yrityksille muutamasta sadasta neliömetristä aina kokonaisiin taloihin. Säterinportti tavoitti yhden virstanpylvään pyrkiessään kohti parempia toimistotiloja ja työympäristöä, kun kohteelle myönnettiin BREEAM -ympäristösertifikaatti.

Kiinteistön ja sen käytön ympäristötehokkuuden luokitusjärjestelmä BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) on yksi vakiintuneimmista ympäristöluokituksen työkaluista. Se arvioi sekä rakennuksen fyysisiä ominaisuuksia että niiden käyttöä ja ylläpitoa. Sertifikaatin voi saada niin uusi kuin olemassa oleva rakennus. Ympäristöluokituksen osa-alueita ovat terveys, hyvinvointi, energia, rakennuksen saavutettavuus, vesi, materiaalit, päästöt, kiinteistöhallinto sekä maankäyttö ja ekologia.

”Sertifikaatti saatiin oikeastaan melko vaivatta, sillä monet kriteereistä oli jo huomioitu, kun kohdetta on saneerattu uuden konseptin mukaisesti vuodesta 2016 alkaen”, toteaa Säterinportin uudistusprojektin vetäjä ja Trevian Asset Management Oy:n liiketoimintajohtaja Antti Venermo.

Säterinportti sai BREEAM-sertifikaatin ”Very good”- tasolla. Panostus laadukkaisiin materiaaleihin saneerausten yhteydessä konkretisoitui arvioinnissa, kun Materials-kategoriasta saavutettiin 90 /100 pistettä. Toinen vahva kategoria oli terveys ja hyvinvointi, jota selittää työhyvinvointiin panostaminen ja mm. Suomessa ainutlaatuinen Mukavuusalue (Playground) kattavine käyttäjäpalveluineen esim. aina kuntosalista ja joogatunteihin, biljardipöytiin ja pelikonsoleihin.

Green Building Partners toimi Trevianin konsulttina hankkeessa. Projektissa, ja erityisesti tehdyissä käytännön toimenpiteissä, merkittävässä roolissa oli myös kiinteistön teknisestä johtamisesta vastaava Newsec Asset Management. Kiinteistön omistaja on ruotsalainen sijoitusyhtiö Nordika, jonka toimintaa kehitystyössä ohjaa aktiivisuus ja innovatiivisuua.

Lisätietoja Säterinportista ja Mukavuusalueesta: www.saterinportti.fi

Lisätietoja:

Antti Venermo
Business Director, Trevian Asset Management Oy
antti.venermo@trevian.fi
040 507 5943

Nordika on pohjoismaisiin kiinteistöihin ja kiinteistöalan kehitykseen keskittyvä sijoitus- ja varainhoitoyhtiö. Nordika on perustettu vuonna 2011, ja se on johdon sekä useiden pohjoismaisten eläkerahastojen omistama.

Trevian Asset Management Oy on 2012 perustettu, suomalainen, avainhenkilöidensä omistama toimitiloihin keskittyvä kiinteistösijoitus- ja kiinteistövarainhoitoyhtiö, joka tuottaa asiakkaidensa tarpeiden mukaisesti optimoituja ja aktiivisesti hoidettuja kiinteistövarainhoitopalveluja ja -rahastoja. Trevianilla on hallinnoitavanaan noin 1 miljardin euron kiinteistövarallisuus. www.trevian.fi.