Ajankohtaista

3.12.2019: WELL-hyvinvointisertifikaatti tuli taloon

Suomalainen kiinteistö sai ensi kertaa hyvinvointisertifikaatin – Säterinportin toimistokampuksella on panostettu hyvinvointiin poikkeuksellisen paljon

Espoon Leppävaarassa sijaitseva Säterinportin toimistokampus on saanut kansainvälisen WELL-hyvinvointisertifikaatin ensimmäisenä kiinteistönä Suomessa. Säterinportti saavutti WELL Core & Shell -sertifikaatin kultatason. WELL ottaa huomioon rakennusten vaikutukset inhimilliseen hyvinvointiin ja käyttäjien terveyteen seitsemällä eri osa-alueella. Hyvinvointisertifikaatin saaminen on poikkeuksellista, sillä Pohjoismaissakin sertifikaatti on vasta muutamilla yksittäisillä kiinteistöillä.

Suomessa on myönnetty ensi kertaa kiinteistölle kansainvälinen hyvinvointisertifikaatti. WELL Building Standard on kiinteistöjen sertifiointijärjestelmä, joka perustuu siihen, miten tilat vaikuttavat käyttäjiensä hyvinvointiin ja terveyteen. Säterinportin toimistokampus Espoossa saavutti marraskuussa WELL Core & Shell -sertifikaatin kultatason.

Säterinportissa työskentelevien ihmisten hyvinvointiin on panostettu monella tavalla sekä viihtyvyyden että talotekniikan näkökulmasta. Kiinteistön omistava ruotsalainen Nordika uudisti toimistokampuksen täysin, ja nykyisin työntekijöiden käytössä on muun muassa lepoon ja rentoon työskentelyyn tarkoitettu mukavuusalue. Nordika on parantanut tiloja myös tarjoamalla vuokralaisyrityksille liikuteltavia työpisteitä, kuntosalin, ryhmäliikuntatilan, hierojan, kahvilan sekä lounasravintolan, joka tarjoaa laadukasta paikallisesti tuotettua ruokaa ja kannustaa terveelliseen ruokavalioon. Talotekniikassa on kiinnitetty erityistä huomiota esimerkiksi sisäilman laatuun, ilmanvaihtoon sekä oikeanlaiseen valaistukseen. Konseptin toteutti paikallisena kumppanina suomalainen Trevian Asset Management.

– Työntekijöiden hyvinvointi on ollut toimistokampuksen kehityksen lähtökohta alusta alkaen. Emme halua tarjota Säterinportin yrityksille vain neliöitä, vaan tilaa, jossa on hyvä olla ja tehdä töitä. Toimitiloilla on tutkitusti merkittävä vaikutus työhyvinvointiin ja viihtyvyyteen, mikä taas lisää työntekijöiden ja sitä kautta yrityksen tuottavuutta. WELL-sertifikaatti on osoitus siitä, että tässä työssä on onnistuttu, sanoo Nordikan kiinteistöjohtaja Robert Högström.

Harvinainen saavutus myös Pohjoismaissa

Hyvinvointisertifikaatin saaminen on hyvin poikkeuksellista, sillä Pohjoismaissakin sertifikaatti on vasta muutamilla yksittäisillä kohteilla. Aiemmin Suomessa on sertifioitu vain yksi yksittäinen toimistotila, joka kuuluu rakentamisen ympäristöohjausta tekevälle yritykselle. Kiinteistötason sertifioinnin Säterinportti saavutti ensimmäisenä Suomessa. Sertifioinnin kohteena ovat B- ja C-rakennukset, joissa sijaitsee suurin osa kiinteistön yhteiskäyttötiloista, kuten ravintolat, kuntosali ja Mukavuusalue. Kaikki Säterinportin rakennukset ovat samaa tasoa, joten sertifiointi heijastaa koko kampuksen korkeaa laatua.

WELL Core & Shell -sertifioinnissa toimitilan vaikutukset ihmisten hyvinvointiin arvioidaan seitsemässä kategoriassa, jotka liittyvät sekä talotekniikkaan että viihtyvyyteen. Kiinteistön tulee panostaa kaikkiin kategorioihin, jotta sertifikaatti voidaan myöntää. Kategoriat ovat sisäilma, vesi, ravinto, valaistus, kuntoilu, viihtyvyys ja hyvinvointi. Kaikki kategorioista annettavat pisteytykset perustuvat tieteelliseen tutkimukseen, ja paikan päällä tehtävässä auditoinnissa tehdään varmentavia mittauksia esimerkiksi liittyen ilmanlaatuun ja akustiikkaan.

Myös vuokralaiset ovat olleet tyytyväisiä Säterinportin kehitykseen. Jo Säterinportin uuden hyvinvointipainotteisen konseptin suunnittelussa mukana olleen eCraftin markkinointijohtaja Maria Heimonen korostaa työhyvinvoinnin merkitystä IT-alan yrityksissä.

–  Työntekijät ovat olleet todella tyytyväisiä Säterinporttiin. Hyvinvointi näkyy kaikessa tekemisessämme. Meillä viihdytään todella hyvin, meillä on suhteellisesti vähän sairaspoissaoloja ja ihmisillä on terve tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä. Uskomme, että työpäivä täytyy saada luonnolliseksi osaksi ihmisten hyvinvointia ja palautumista, ja tässä olemme mielestäni onnistuneet hyvin, Heimonen sanoo.

Heimonen uskoo, että hyvinvointiin keskittyvistä tiloista on yritykselle myös liiketaloudellista hyötyä.

– IT-alalla kilpailu hyvistä osaajista on todella kovaa, joten haluamme erottautua kilpailijoistamme panostamalla työntekijöidemme hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen. Hyvinvointia tukevilla tiloilla on iso rooli tässä, hän sanoo.

Säterinportissa hyvinvoinnin kehittämistä jatketaan myös tästä eteenpäin.

– WELL-sertifikaatti pitää uusia kolmen vuoden välein, ja aiomme tietysti säilyttää sen. Mutta Säterinportissa hyvinvointi on kuitenkin kokonainen ideologia, ei ainoastaan tapa saavuttaa tunnustusta, sanoo Trevianin liiketoimintajohtaja Antti Venermo.

Yli kymmenen yrityksen yhteinen panostus

Säterinportin työhyvinvointiin tähtäävä konsepti on ollut mittava projekti, jossa kiinteistön omistaja Nordika halusi saada aikaan merkittävän muutoksen. Mukana ovat olleet kiinteistökehittäjä Trevian paikallisena kumppanina, arkkitehti- ja pääsuunnittelusta vastannut Visiomo, tila- ja sisustussuunnittelun tehnyt RÄIHÄ, liikunta- ja kuntosalipalveluista vastannut Espoon Haba, ravintolapalveluista ja ravitsemuskonsultoinnista vastannut Soupster, projektinjohdosta ja rakennuttamista vastannut CBRE,  projektinjohtoa ja talotekniikkasuunnittelua tehnyt Sitowise, akustiikan suunnitellut Helimäki Akustikot, tekninen isännöitsijä Newsec, tila- ja sisustussuunnittelun tehneet Lillehammer ja Concept by Laura, älyviherseinät toimittanut Naava sekä Green Building Partners, joka on vastannut WELL -sertifiointiprosessin läpiviennistä . Säterinportissa toimivia yrityksiä ovat projektissa edustaneet eCraft ja CastorIT.

– Olen ylpeä tästä laajasta yhteistyöstä, jolla paitsi saavutettiin tämä sertifikaatti, onnistuttiin ennen kaikkea luomaan ainutlaatuinen työympäristö kaikille, jotka työskentelevät tässä kiinteistössä. Teimme tämän ihmisiä varten. Aiemmin tyhjä ja hieman ankea toimistokokonaisuus on nyt yksi halutuimpia osoitteita pääkaupunkiseudun toimistomarkkinoilla, sanoo Nordikan toimitusjohtaja Jonas Grandér.

 

Lisätietoja:

Daniel Tuori
markkinoinnin ja viestinnän johtaja
Trevian Asset Management
050 310 0731
daniel.tuori@trevian.fi

Antti Venermo
liiketoimintajohtaja
Trevian Asset Management
040 507 5943
antti.venermo@trevian.fi

 

Trevian Asset Management on suomalainen, avainhenkilöidensä omistama toimitiloihin keskittyvä kiinteistösijoitus- ja kiinteistövarainhoitoyhtiö, joka tuottaa asiakkaidensa tarpeiden mukaisesti optimoituja ja aktiivisesti hoidettuja kiinteistövarainhoitopalveluja ja -rahastoja. Yrityksen palvelut on suunnattu erityisesti institutionaalisille kiinteistösijoittajille, pankeille sekä muille ammattimaisille sijoittajille. Trevianilla on hallinnoitavanaan yhteensä lähes miljardin euron kiinteistövarallisuus. www.trevian.fi

Nordika on pohjoismaisiin kiinteistöihin ja kiinteistöalan kehitykseen keskittyvä sijoitus- ja varainhoitoyhtiö. Nordika on perustettu vuonna 2011, ja se on johdon sekä useiden pohjoismaisten eläkerahastojen omistama.

27.11.2019: Asiakassopimusehdot

 1. ASIAKASSOPIMUS

Tällä sopimuksella Kuntokeskus Säterinportti ja asiakas solmivat sopimuksen liikuntakeskuksen palvelujen käytön yleisistä ehdoista. Tämä sopimus ei ole liikuntatuotteen ostosopimus eikä sido sellaisen tekemiseen. Mahdollinen liikuntatuotteen osto tehdään aina erikseen. Allekirjoittamalla tämän sopimuksen asiakas ilmoittaa hyväksyvänsä Kuntokeskus Säterinportin yleiset asiakasehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä liikuntapalveluja hankkiessaan ja käyttäessään. Kuntokeskus Säterinportti ja asiakas sitoutuvat noudattamaan tämän sopimuksen kaikkia ehtoja.

 

 1. LIIKUNTAPALVELUT

Kuntokeskus Säterinportti tarjoaa asiakkailleen liikuntapalveluita, joiden määrä, sisältö ja hinnat kuvataan Kuntokeskus Säterinportin internetsivuilla ja/tai asiakkaalle esitettävässä markkinointimateriaalissa.

Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että näiden palveluiden määrä ja sisältö on jatkuvan kehityksen ja muutoksen alainen ja että Kuntokeskus Säterinportti ei ole velvollinen tiedottamaan näistä muutoksista asiakkaalle henkilökohtaisesti. Tarjottava palvelu voi näin osittain poiketa etukäteen markkinointimateriaalissa ilmoitetusta. Kuntokeskus Säterinportti tiedottaa liikuntapalveluiden muutoksista internet sivuillaan, jossa on tarjolla ajan tasainen tieto liikuntapalveluista.

Kuntokeskus Säterinportilla on myös oikeus muuttaa liikuntakeskuksen aukioloaikoja joko tilapäisesti tai pysyvästi. Kuntokeskus Säterinportilla on oikeus tilapäisiin palvelun katkoksiin liikuntakeskuksen parannus- tai huoltotöiden takia. Muutokset liikuntapalveluissa, aukioloajoissa tai palvelukatkokset eivät ole peruste hinnan alennukselle tai liikuntamaksujen palautukselle.

 

 1. ASIAKASSOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA IRTISANOMINEN

Asiakassopimus astuu voimaan välittömästi, kun asiakas on allekirjoittanut asiakassopimuksen, jonka jälkeen se on voimassa toistaiseksi. Allekirjoitus voidaan tehdä kirjallisesti tai sähköisesti. Asiakassopimuksen voimassaolo ei edellytä voimassaolevaa liikuntatuotteen ostoa. Milloin asiakkaalla ei ole sopimuksen allekirjoituksen jälkeen voimassa olevaa liikuntatuotetta ostettuna, tämä sopimus ei käytännössä häneen vaikuta asiakkaan internet käyttäjätunnusta lukuun ottamatta, mutta on edelleen voimassa. Mikäli asiakas ostaa tällaisen jakson jälkeen uuden liikuntatuotteen, hänen ei tarvitse allekirjoittaa asiakassopimusta uudelleen, vaan kerran solmittu sopimus jatkaa voimassa oloaan. Mikäli asiakas haluaa päättää asiakassopimuksen kokonaan, tulee hänen irtisanoa tämä sopimus kirjallisesti henkilökohtaisesti Kuntokeskus Säterinportin aulapalvelussa yhden kuukauden irtisanomisajalla.

Kuntokeskus Säterinportilla on oikeus purkaa asiakassopimus välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli asiakas syyllistyy tämän sopimuksen ehtojen rikkomiseen tai laiminlyö asiakasmaksujensa suorittamisen. Sopimuksen purun yhteydessä asiakas menettää välittömästi oikeutensa liikuntakeskuksen käyttöön. Sopimuksen purun yhteydessä Kuntokeskus Säterinportti ei palauta ennakkoon mahdollisesti maksettuja liikuntamaksuja.

 

 1. LIIKUNTATUOTTEEN OSTO JA IRTISANOMINEN

Asiakas voi ostaa itselleen liikuntatuotteen Kuntokeskus Säterinportin asiakaspalvelusta, kun hän on hyväksynyt ja allekirjoittanut asiakassopimuksen. Liikuntatuotteen osto velvoittaa asiakkaan liikuntatuotteen ehtoihin niiden

keston ja maksuehtojen suhteen. Liikuntatuotteen osto katsotaan sitovaksi, silloin kun asiakas on siitä suorittanut ensimmäisen maksuerän.

Liikuntatuote on voimassa toistaiseksi. Määräaikaiset tai muutoin määritellyt tuotteet ovat voimassa tuotetta vastaavan tuotekuvauksen mukaisesti.

 

Kesäkuukausina noudatamme ryhmäliikunnassa poikkeusaikataulua. Kuntosali on avoinna vuoden ympäri.

 

 1. ASIAKKUUDEN TAUOTTAMINEN

Jäsenyyden voi laittaa vuoden aikana kerran tauolle 1-2 kuukaudeksi.

 

Tauosta tulee ilmoittaa viimeistään edeltävän kuukauden 14 päivään ennen tauon alkua.

 

Tauottaminen ja hyvitykset eivät lyhennä mahdollista sopimuksen määräaikaa eikä sopimus voi päättyä taukoon.

 

 1. SAIRAUSLOMAT

Jäsenyys voidaan keskeyttää määräajaksi sairaudesta tai tapaturmasta johtuvan pitkäaikaisen (vähintään kuukauden pituisen) harjoittelukyvyttömyyden, raskauden tai armeijan johdosta.

Keskeytysaika ei vähennä sopimuksen peruskautta. Keskeytystapauksissa sen syystä on pyydettäessä esitettävä kirjallinen todiste, kuten esimerkiksi sairauslomatodistus.

 

 

 

 1. LIIKUNTATUOTTEEN IRTISANOMINEN

Toistaiseksi voimassaolevissa sopimuksissa irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi. Sopimus päättyy irtisanomista seuraavan kalenterikuukauden loppuun.

Liikuntatuote on irtisanottava kirjallisesti sähköpostilla tai henkilökohtaisesti viimeistään kuluvan kuukauden viimeisenä päivänä, jolloin asiakkuus päättyy seuraavan kuukauden loppuun.

Määräaikainen asiakkuus on voimassa vähintään määräajan ja jatkuu sen jälkeen toistaiseksi voimassaolevana asiakkuutena toistaiseksi voimassa olevan tuotteen irtisanomisehdoin.

 

Mikäli määräaikainen asiakkuus halutaan päättää määräajan loppuun se on irtisanottava viimeistään päättymistä edeltävän kuukauden lopussa.

 

 

 

 1. NOUDATETTAVAT HINNAT JA MAKSU

Kuntokeskus Säterinportin liikuntatuotteiden hinnoittelussa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa hinnastoa. Kuntokeskus Säterinportilla on oikeus muuttaa hinnastoaan milloin vain, mutta Kuntokeskus Säterinportin on tiedotettava asiakkaitaan sähköpostitse ja internetsivuillaan mahdollisista hinnanmuutoksista viimeistään kahta kuukautta ennen niiden voimaantuloa. Hinnasto on nähtävillä yhtiön internetsivuilla ja asiakaspalvelussa.

 

Mahdolliset tarjoushintaiset asiakkuudet ovat voimassa tarjoushinnalla sovitun sopimuskauden, jonka jälkeen hinta päivittyy vastaamaan voimassa oleva hinnaston mukaista toistaiseksi voimassa olevan asiakkuuden hintaa.

 

Toistaiseksi voimassa olevat liikuntatuotteet maksetaan pääsääntöisesti kerran kuussa jokaisen kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä. Pääasialliset maksutavat ovat verkkolasku ja postitse toimitettava paperilasku. Kuntokeskus Säterinportti toimittaa verkkolaskun niille asiakkaille, jotka ovat aktivoineet verkkolaskutuspalvelun pankissaan. Muille asiakkaille Kuntokeskus Säterinportti lähettää laskun postitse ja lisää laskuun voimassa olevan hinnaston mukaisen laskutuslisän.

Mikäli asiakas on ilmoittanut haluavansa laskun verkkolaskuna, mutta Kuntokeskus Säterinportti ei ole voinut asiakkaalle verkkolaskua toimittaa puuttuvien tietojen tai verkkolaskutuksen aktivoinnin puutteen tai muun asiakkaasta riippuvan seikan johdosta, lähettää Kuntokeskus Säterinportti tällöin laskun postitse ja lisää siihen hinnaston mukaisen laskutuslisän.

Liikuntatuotteet on mahdollista maksaa kokonaan tai osittain etukäteen Kuntokeskus Säterinportin asiakaspalvelussa viimeistään kohdekuukautta edeltävän kuukauden 14. päivänä kaikilla Säterinportin hyväksymillä maksuvälineillä. Listaa Säterinportin hyväksymistä maksuvälineistä ylläpidetään Säterinportin kuntokeskuksen nettisivuilla. Etukäteen maksettuja liikuntamaksuja ei palauteta.

 

9.ENSIMMÄINEN MAKSU

Asiakkaan ostaessaan toistaiseksi voimassa olevan liikuntatuotteen häneltä veloitetaan liittymisen yhteydessä hinnaston mukainen aloitusmaksu, kuluvan kuun liikuntamaksu sekä ensimmäisen seuraavan täyden kuukauden liikuntamaksu. Kuluvan kuukauden liikuntamaksu lasketaan seuraavan kaavan mukaan:

Kuluvan kuun liikuntamaksu = kuun jäljellä olevien päivien lukumäärä/30 * sopimuksen mukainen kuukausimaksu

 

 

 1. INTERNETJÄRJESTELMÄ

Jokaiselle asiakkaalle luodaan henkilökohtaiset tunnukset Kuntokeskus Säterinportin internetjärjestelmään. Internet

järjestelmää käytetään Kuntokeskus Säterinportin palveluista tiedottamiseen ja niiden varaamiseen. Järjestelmässä säilytetään myös asiakkaan henkilö- ja yhteystietoja. Asiakkaan tulee syöttää omatoimisesti tarvittavat henkilö- ja yhteystietonsa internetjärjestelmään. Asiakkaan tulee lisäksi pitää omatoimisesti huolta, että tiedot ovat ajan tasaisia ja syöttää omatoimisesti mahdolliset muutokset järjestelmään. Asiakkaiden internettunnukset ja salasanat ovat henkilökohtaisia ja niiden luovuttaminen toisen käyttöön on kielletty. Asiakas säilyttää internettunnuksia ja salasanoja huolellisesti.

 

 1. AVAINTUNNUS JA SALILLE KULKU

Jokaiselle asiakkaalle annetaan käyttöön henkilökohtainen kulkuavain, jolla asiakas pääsee liikuntakeskuksen tiloihin ja jonka avulla hän ilmoittautuu keskukseen saapuessaan. Kulkuavain on pidettävä aina mukana liikuntakeskukseen tultaessa.

Asiakkaan on liikuntakeskukseen tullessaan ilmoittauduttava avaimellaan aulassa olevaan ilmoittautumisjärjestelmään. Keskuksen käyntioven ollessa lukittuna on jokaisen salilla kävijän käytettävä avaimensa käyntioven avainlukijassa. Tämä on tehtävä, vaikka samalla oven avauksella tulisi sisään useita henkilöitä.

Kulkuavain on henkilökohtainen ja asiakas ei saa luovuttaa avaintaan kenenkään toisen käyttöön edes tilapäisesti. Kulkuavain on esitettävä henkilökunnalle vaadittaessa ja asiakkaan on lisäksi pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.

Asiakkaan on huolehdittava kulkuavaimensa säilytyksestä huolellisesti ja tämä vastaa siitä, että kukaan muu ei hänen avaintaan ei pääse käyttämään. Mikäli asiakkaan avain katoaa, on tämä velvollinen ilmoittamaan siitä Kuntokeskus Säterinportille välittömästi. Tällöin asiakkaan avaimelta poistetaan kulkuoikeus ja asiakas voi joko etsiä avaimensa tai ostaa uuden avaimen toiveidensa mukaan.

Asiakas vastaa kaikissa tapauksissa siitä, ettei päästä liikuntakeskuksen tiloihin ketään sellaista henkilöä, jolla ei ole liikuntaoikeutta keskukseen.

Mikäli asiakas rikkoo tämän pykälän määräyksiä, on Kuntokeskus Säterinportilla oikeus periä tästä asiakkaalta 200€:n suuruinen rangaistusmaksu ja lisäksi Kuntokeskus Säterinportilla on oikeus purkaa asiakkaan sopimus välittömästi.

 

 1. LIIKUNTAKESKUKSEN KÄYTTÖ

Asiakkaalla, jolla on voimassa oleva liikuntatuote, on oikeus käyttää liikuntakeskusta sen aukioloaikoina. Liikuntakeskuksen aukioloajat ilmoitetaan yhtiön internetsivuilla sekä liikuntakeskuksessa.

Asiakkaalla on velvollisuus poistua Säterinportin tiloista Kuntokeskus Säterinportin ilmoittamaan sulkeutumisaikaan mennessä. Mikäli asiakas ei poistu tiloista sulkeutumisaikaan mennessä hän saattaa laukaista varashälytyksen, joka kutsuu paikalle vartijan. Kuntokeskus Säterinportilla on oikeus laskuttaa kaikki hälytyksen aiheuttaman kulut hälytyksen aiheuttaneelta asiakkaalta.

Asiakkaalla ei ole lupa liikkua tai käyttää mitään muita Säterinportin tiloja kuin Säterinportin kuntokeskuksen tiloja.

 

 1. ASIAKKAIDEN KUVAUS

Kuntokeskus Säterinportilla on oikeus ottaa asiakkaistaan kuva asiakasrekisteriinsä.

 

 1. KAMERAVALVONTA

Säterinportin ja Kuntokeskus Säterinportin tiloissa on tallentava kameravalvonta, jolla käytetään kulunvalvonnassa ja järjestyksen valvonnassa. Allekirjoittamalla tämän sopimuksen asiakas hyväksyy kameravalvonnan käytön.

 

 1. ASIAKKAAN VASTUU HARJOITTELUSTAAN

Asiakas harjoittelee Kuntokeskus Säterinportissa aina omalla riskillään ja vastaa siitä, että on riittävän terve osallistumaan Kuntokeskus Säterinportin järjestämiin liikuntapalveluihin. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että liikunnan harrastamiseen liittyy aina jonkin suuruinen loukkaantumisriski ja että Kuntokeskus Säterinportti ei ole millään tavalla vastuussa asiakkaalle sattuvista liikunta-, rasitus- tai muista vammoista.

 

16. ASIAKKAAN KORVAUSVASTUU

Mikäli asiakas rikkoo Kuntokeskus Säterinportin omaisuutta käyttämällä liikuntavälineitä vastoin ohjeita tai toimimalla muutoin törkeän huolimattomasti, on tämä siitä korvausvastuussa Kuntokeskus Säterinportille.

 

 1. LIIKUNTAKESKUKSEN YLEISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA HENKILÖKUNNAN OHJEET

Asiakkaan on noudatettava aina liikuntakeskuksessa asioidessaan keskuksen yleisiä järjestyssääntöjä ja henkilökunnan antamia ohjeita. Henkilökunnalla on oikeus poistaa asiakas liikuntakeskuksen tiloista, mikäli tämä ei noudata järjestyssääntöjä tai henkilökunnan antamia ohjeita. Henkilökuntaa ovat kaikki keskuksessa työskentelevät henkilöt.

 

 1. MUUTOKSET SOPIMUKSEN EHTOIHIN

Kuntokeskus Säterinportti pitää oikeuden tehdä muutoksia asiakassopimuksen yleisiin ehtoihin niin, että muutokset eivät koske sopimuksen oleellista sisältöä. Sopimusehtojen muutoksista on tiedotettava yhtiön internetsivuilla ja sähköpostitse niille asiakkaille, joiden sähköpostiosoite on tiedossa, vähintään kaksi kuukautta etukäteen. Asiakkaalla on tämän kahden kuukauden aikana oikeus vaatia omalta kohdaltaan tämän kahden kuukauden ylittävältä ajalta jo maksettujen liikuntatuotteiden osalta noudatettavan aiempaa muuttamatonta sopimusta.

 

 1. SOPIMUSEN SIIRTO

Kuntokeskus Säterinportilla on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle osapuolelle. Asiakas ei voi siirtää sopimusta toiselle, vaan jokaisen asiakkaan on solmittava oma henkilökohtainen asiakassopimus.

 

 1. KIISTATAPAUKSET

Tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet ja kiistat pyritään ratkaisemaan ensi sijassa neuvottelemalla. Mikäli tämä ei tuo ratkaisua, mahdolliset kiistatapaukset käsitellään Espoon käräjäoikeudessa ja niissä noudatetaan Suomen lakia.

 

 1. YLIVOIMAINEN ESTE.

Mikäli Kuntokeskus Säterinportille koituu Kuntokeskus Säterinportista riippumaton, ennalta arvaamaton ja olennaisesti Kuntokeskus Säterinportin sopimusvelvollisuuksien täyttämisen mahdollisuuksiin vaikuttava seikka, johon Kuntokeskus Säterinportti ei kohtuullisina pidettävin toimenpitein ole voinut vaikuttaa eikä sitä tai sen vaikutusta estää, Kuntokeskus Säterinportti ei ole velvollinen esteen vaikutuksen aikana sovittuja liikuntamaksuja eikä palauttamaan jo maksettuja liikuntamaksuja esteen vaikutuksen ajalta.

 

19.5.2019: Tiina Pajula

Ilon, hyvinvoinnin ja voiman valmentaja Tiina

Ilo löytyy sydämestä, onnistumisesta, hymystä. Hyvinvoiva keho ja mieli tekevät ihmeitä elämässä. Vahvat ja joustavat lihakset pitävät meidät hyvin ryhdissä, mutta myös mieli tarvitsee hyvien ajatustunteiden treenejä. HiH, avain hyvinvointiin.

Tiina coaching for joy, wellbeing and strength

Joy is in the heart, achievement, smile. Comfortable body and mind do wonders in life. Strong and flexible muscles keep our posture straight, but also mind requires good emotional thinking fitness. HiH, key to wellbeing.

Yhteystiedot:

050-3545185

tiina.pajula@hih.fi

19.5.2019: Heidi Seppälä

Olen Heidi, Fysioterapeutti, Personal trainer, Liikuntaneuvoja sekä Koulutettu hieroja.

Monipuolista lajitaustaa löytyy useamman vuoden takaa niin joukkueurheilusta
kuin yksilöurheilustakin. Kuntouttava saliharjoittelu on vahvuuteni ja haluan tuoda kuntosaliharjoitteluun
myös fysioterapeuttista näkökulmaa.

Valmentajana olen vaativa ja tarkka, mutta kuitenkin rauhallinen ja helposti lähestyttävä.

Olen tehnyt asiakaspalvelutyötä liikunnan ja terveydenhuollon parissa vuodesta 2011 lähtien.

Yhteystiedot:

050 380 1295

heidi@wellnessroom.fi

7.2.2019: Nordika jatkaa Säterinportin kampuksen vuokrausmenestystä allekirjoittamalla pitkäaikaisen vuokrasopimuksen Sitowisen kanssa

Sitowise keskittää kaikki pääkaupunkiseudun toimintonsa Säterinporttiin. Nyt allekirjoitettu pitkäaikainen vuokrasopimus kattaa 11 000 neliömetriä toimistotilaa bisneskampuksen alueella.

Nordika on Säterinportin hankinnan jälkeen työskennellyt aktiivisesti kehittääkseen kampukselle uudenlaisen työskentely-ympäristön. Kehitystyön inspiraation lähteinä ovat toimineet modernit amerikkalaiset bisneskampukset. Uudenlaisen tilakonseptin myötä työpaikka, hyvinvointi ja mukavuus luovat kiinteän yhdistelmän, jonka kautta pyritään siihen, että vuokralaiset voivat nauttia kaikesta kiinteistössä viettämästään ajasta. Viimeisten kahden vuoden aikana Säterinportti on kokenut täydellisen muutoksen, jonka toteutuksessa korostettiin työntekijöiden tyytyväisyyttä ja hyvinvointia työssä.

Kiinteistön ainutlaatuisen konseptin onnistumisesta kertoo Säterinportin kampuksen toimistotilojen poikkeuksellisen nopea vuokraaminen. Bisneskampuksen 35 000 neliömetrin toimistotilat ovat nyt lähes täysin vuokrattuja, vain kaksi vuotta projektin käynnistämisen jälkeen. Nordika on työskennellyt menestyksekkäästi paikallisen yhteistyökumppaninsa Trevianin kanssa konseptin ja siihen liittyvien ideoiden toteuttamiseksi.

Säterinportin kampuksen sijainti on erinomainen hyvien kehätie- ja joukkoliikenneyhteyksien ansiosta. Liikenneyhteydet paranevat edelleen uuden pikaraitiotien auetessa vuonna 2020 aivan Säterinportin kampuksen viereen.

Yrityskampuksen tiloihin on rakennettu ainutlaatuinen 1 700 neliömetrin Mukavuusalue, josta löytyy ryhmäliikuntatila ja kuntosali sekä olohuoneen kaltainen tapaamispaikka, jossa voi pelata konsolipelejä, biljardia tai pöytäfutista. Työtä voidaan tehdä myös vastikään avatussa korkealaatuisessa kahvilassa tai ravintolassa, joka käyttää vain paikallisesti tuotettua ruokaa, sekä useissa liikkuvan työn pisteissä.

Uudistetun Säterinportin yritykset ovat pääosin korkeatasoista konsultointi- ja asiantuntijatyötä tekeviä yrityksiä. Säterinportti saavutti BREEAM-sertifikaatin vuonna 2018 ja pyrkii olemaan yksi ensimmäisistä WELL-sertifioiduista kiinteistöistä Suomessa.

Jonas Grandér, CEO, Nordika:

“Olen erittäin tyytyväinen, että olemme pystyneet muuttamaan enemmän tai vähemmän vapaan toimistokiinteistön, joka ostohetkellä oli synkkä ja surullinen, paikaksi, jossa on vilkasta toimintaa, elämää ja dynaamista energiaa. Se, että voimme tuottaa ihmisille laadukkaampia tiloja kohtuullisen hintalapun kanssa, on työmme intohimon lähde. Nordikan Säterinporttiin kehittämät ja toteuttamat ideat, eivät ole rakettitiedettä. Silti edelleen vain kourallinen kiinteistöomistajia tuo aktiivisesti tämän ajattelutavan kehitystyöhönsä tuottaakseen ensiluokkaisia kiinteistöjä vuokralaisilleen.”

Säterinportissa aiemmin n. 300 työntekijän voimin toiminut Sitowise keskittää vuoden 2019 aikana kaikki pääkaupunkiseudun toimintonsa Säterinporttiin. Yhtiön pääkonttori on ollut Säterinportissa vuodesta 2018. Sitowise on suurin suomalaisomisteinen rakennetun ympäristön suunnittelu- ja konsultointiyritys.

Sitowise syntyi, kun infra- ja talonrakentamisen asiantuntijat Sito Oy ja Wise Group Finland Oy yhdistyivät vuonna 2017. Tähän saakka yhtiön pääkonttori Säterinportissa on ollut eri paikassa kuin iso osa pääkaupunkiseudun työntekijöistä, mutta nyt tehdyn järjestelyn jälkeen Sitowise pääsee vihdoin yhdistämään pääkaupunkiseudun toiminnot samaan osoitteeseen.

Aki Puska, Varatoimitusjohtaja, Sitowise: 

”Säterinportin bisneskampuksen toimivat tilat ja hyvinvointikonsepti sopivat meille. Sitowise on kasvanut voimakkaasti ja tarvitsemme hyvien kulkuyhteyksien varrella olevaa yhteistä toimitilaa vahvistaaksemme sisäistä kanssakäymistämme ja tukeaksemme pääkaupunkiseudulla toimivan yli 800 työntekijän viihtyvyyttä.”

Nordika on pohjoismaisiin kiinteistöihin ja kiinteistöalan kehitykseen keskittyvä sijoitus- ja varainhoitoyhtiö. Nordika on perustettu vuonna 2011, ja se on johdon sekä useiden pohjoismaisten eläkerahastojen omistama.

Sitowise on 1400 hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa asiakkailleen kaikki rakennetun ympäristön suunnittelu-, asiantuntija- ja digitaaliset palvelut saman katon alta. Sitowise suurin suomalaisomisteinen rakennusalan suunnittelu- ja konsultointitoimisto, kaupunkiseutujen monialahankkeiden johtava osaaja sekä tiedolla johtamisen ja tietomallintamisen edelläkävijä.

Trevian Asset Management Oy on 2012 perustettu, suomalainen, avainhenkilöidensä omistama toimitiloihin keskittyvä kiinteistösijoitus- ja kiinteistövarainhoitoyhtiö, joka tuottaa asiakkaidensa tarpeiden mukaisesti optimoituja ja aktiivisesti hoidettuja kiinteistövarainhoitopalveluja ja -rahastoja. Trevianilla on hallinnoitavanaan noin 1 miljardin euron kiinteistövarallisuus. www.trevian.fi.

1 2

Uutiset kuukausittain: