Työ ei ole enää aikaan ja paikkaan sidottua. Se tarkoittaa, että myös toimistotilat ja niiden rooli työn tekemisessä muuttuvat.

Kaikille Säterinportin yrityksille tarkoitetun yhteisen Mukavuusalueen avajaisia vietettiin 22.3.2018. Säterinportin sydämestä löytyvä, 1700 m²:n laajuinen Mukavuusalue yhdistää itsestään huolen pitämisen ja mahdollisuuden luovaan taukoon työn lomassa. Avajaisissa puhuivat filosofi, tietokirjailija ja tutkija Frank Martela, tutkija Vitalija Petrulaitiene Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön laitokselta ja Annastiina Hintsa Hintsa Performancesta.

Tilaisuudessa puhuttiin siitä, miten työn tekeminen muuttuu, mitkä ovat edellytykset tehokkaan työn tekemiselle tulevaisuudessa ja mitä tämä tarkoittaa toimistotiloille. Toimistotilat ovat muuttuneet työn tekemisen muutoksen mukana vain vähän. Miten siis toimistotilojen tulee muuttua?

Työ automatisoituu kovaa vauhtia myös toimistotyössä. Annastiina Hintsan mukaan rutiinityö korvautuu luovuutta, kriittistä ajattelua, ongelmanratkaisukykyä ja empatiaa korostavilla työtehtävillä. Tällä hetkellä työtä tehdään kuitenkin edelleen usein reaktiivisesti ja ”multitaskaamalla” eli tekemällä useita asioita samaan aikaan. Keskittymiskykymme kärsii, vaikka tulevaisuuden työtehtävissä luovaa ajattelua varten tarvitsisimme juuri niin sanottua matalan vaihteen työtä, joka mahdollistaa luovan ajattelun.

Frank Martela korosti neljää psykologista perustarvetta, joista työn imu syntyy. Ne ovat vapaaehtoisuus, kyvykkyys, yhteisöllisyys ja hyvän tekeminen. Tekemiseen syntyy draivi, kun ihminen pääsee tekemään itselleen. merkityksellistä ja sopivasti haastavaa työtä ryhmässä, jossa hän viihtyy ja jossa häntä arvostetaan.

Vitalija Petrulaitiene Aalto-yliopistosta kokosi yhteen ajatuksia siitä, miten toimistotiloilla voi vaikuttaa keskittymiskykyyn ja työn imun syntymiseen. Hän nosti esiin muun muassa niin sanotun teknostressin, eli eri digivälineiden tuottaman keskeyttävän hälyn estämisen. Lisäksi hän painotti tilojen joustavuutta ja kustomointia. Eri organisaatioilla on hyvin erilainen tarve toimistotiloille, joten tilojen tulee joustaa tarpeen mukaan ja palveluiden pitää olla pitkälle räätälöidyt. Yksi tärkeä nouseva trendi on myös ihmisten kasvava halu pitää itsestään huolta, jonka myötä liikuntapalveluiden saatavuus korostuu työtilojen valinnassa.

Säterinportissa ja Säterinportin Mukavuusalueessa yhdistyy moni tulevaisuuden kasva trendi. Sen suunnittelussa on lähdetty ihminen edellä ja työn tekemisen muutos huomioiden. Toimistotiloista löytyvät monikäyttöiset työpisteet keskittymistä vaativasta työstä yhteiseen ideointiin. Toimistokampukselta löytyy myös kahvila ja lounasravintola sekä useita erilaisia työskentely-ympäristöjä.

Mukavuusalueelta löytyy avara ja valoisa kuntosali, ryhmäliikuntasali, hieronta ja olohuonemainen kohtaamispaikka, jossa on muun muassa pelikonsolit, biljardipöytä sekä pöytäfutis. Mukavuusalueella on myös mahdollisuus järjestää erilaisia tapahtumia, joiden järjestämistä helpottaa katsomokumpu ja iso 147-tuumainen screen.

Muuntuvat ja monikäyttöiset, sekä luovaa ajattelua edistävät toimistotilat tukevat työn tekemisen muutosta. Säterinportissa tilat kohtaavat tulevaisuuden työn.